kerkelijk leven

Kinderkoor

Elke vierde zondag van de maand om 10.45 uur zingt ons kinderkoor tijdens de kinderviering. Wie wil meezingen kan contact opnemen voor of na de kinderviering.

Kerk en Leven

Het parochieblad verschijnt wekelijks. Het geeft naast algemene informatie ook nieuws van elke Schotense familie.
Het is verkrijgbaar d.m.v. een jaarlijks abonnement. Prijs 27 EURO te storten opo rekeningnr. BE06 4163 2436 1122
Pastoraal fonds, Verbertstraat 26 2900 Schoten, vermelding Parochieblad.

Kerkraad

Zorgt voor het onderhoud van de kerk.

Email