ZIEKENZORG

Ziekenzorg is een organisatie van vrijwilligers die minstens één of meerdere keren per maand bij één of meerdere vaste zieken op huisbezoek bezoek gaan. Bij hun verjaardag worden de zieken verwend met een bloempje. Daardoor ontwikkelt zich spontaan een vriendschapsrelatie. Enkele vrijwilligers doen ook aan ziekenbezoek in de hospitalen bij de zieken van de parochie ( voor zover ZZ op de hoogte is ) . Zij nemen dan een kleine attentie van de groep mee. Daarnaast organiseert ZZ bijna maandelijks een activiteit voor zieken zoals een ontspanningsnamiddag , ontmoeting , vorming, sociaal contact , een feestje en uitzonderlijk zelfs een aangepaste reis. De werkgroep komt vijf keer per jaar bijeen voor evaluatie , planning en vorming.

ZAALKOMITEE

Verzorgt verhuring, uitbating en toezicht van en over het parochiecentrum.
Openingsuren van het parochiecentrum elke zondag van 10.00 tot 13.00u.

Voor het huren van de zaal kan je telefonisch terecht bij de zaalvareantwoordelijke An De Bruyn 03.658.06.26

Sociaal dienstbetoon

Dit is ervoor opvang van problemen of noden tijdens de spreekuren of bij huisbezoek Men helpt en verwijst of begeleidt mensen met moeilijkheden rond wonen,sociale wetgeving, kinderen, enz... Je kan er terecht voor inlichtingen over allerlei toeslagen, vergoedingen, vrijstellingen enz....

Sociale assistente : Lydia Bossers. Tel. 03/658 66 33

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen

Mensen die zich in probleemsituaties bevinden in verband met b.v. huwelijks- en partnerrelatie, gezinsplanning, familie en burenrelatie, ouder-kind relatie, school en werk, verslaving, seksualiteit en andere relatieproblemen kunnen na afspraak beroep doen op de diensten van dit centrum.

Het centrum van Levens en gezinsvragen is dinsdag en woensdag open van 9 u tot 20 u en donderdag van 9 u tot 13 u.

Adres : Churchilllaan 118 TEL. 03/658.29.39

WERKGROEP ONTHAAL

Die bezorgt u deze brochure en bezoekt de nieuwe inwoners van de parochie.