VERENIGINGSLEVEN

Parochieraad

Dit is een tweemaandelijkse ontmoeting vzn de afgevaardigde van alle groeperingen en diensten in de parochie, verruimd met geinteresseerden .Zij wisselen informatie uit en trachten mee varantwoordelijkheid te dragen bij de uitbouw

Femma Schoten (Cordula en Filippus)

Vrouwen hebben een eigen kijk op de samenleving. Zij willen iets van hun leven maken.Het gezichtsveld van vrouwen verrijken en verbreden, daar is het FEMMA om te doen.
Femma. is een vrouwenbeweging die vorming en ontspanning biedt via:

 1. gespreksavonden, informatieavonden waarop eveneens mannen welkom zijn. Deze avonden bieden mogelijkheden om kennis te verwerven en van gedachten te wisselen in verband met bijvoorbeeld actuele onderwerpen of alternatieve thema's enz.
 2. Ontmoetingsavonden waaronder ons jaarlijks lente en herfstfeest, waarop we onze leden verwennen met een heerlijke snack en heel wat amusement
 3. Avonden waarop kundige lesgeefsters ons demonstreren hoe men hedendaagse maaltijden verfijnd en lekker kan serveren
  Eveneens biedt de praktische school ook de mogelijkheid iets bij te leren rond de moderne huishouding via het bloemschikking, naailessen, creativiteit in de woning, enz.
 4. Reizen biedt niet enkel ontspanning maar eveneens een brokje cultuur opsnuiven. Ook de mannen mogen mee op onze daguitstappen.
 5. Ook via sportavonden (bowling, fitness,..) en fietstochten geven we een kans aan alle vrouwen zich lichamelijk goed te voelen

Onze leden krijgen maandelijks hun tijdschrift' vrouw en wereld' waarin een activiteitenblad steekt. De bijeenkomsten zijn in het parochiecentrum van onze parochie.

FLIPP0 SCV

Een vormingsbeweging voor mannen, die socio-culturele activiteiten, voorlichtingsvergaderingen over allerlei onderwerpen en ontspanning inricht.

 1. Fotoclub: ze biedt lessen, tochten en deelname aan wedstrijden.
 2. Ping pongclub: Ze spelen elke dinsdag in het parochie vanaf 19.30u
 3. Kookploeg: Voor alle mannen die wat willen bijleren in de kookkunst, van gewone gerechten tot en met feestgerechten.

OKRA Trefpunt 55+ Filippus

Sociaal culturele vereniging van , voor en door senioren, mannen zowel als vrouwen

  Zie de website" klik op het Logo "

 1. Info voordrachten
 2. koersbal
 3. vrijetijds activiteiten , zoals kaarten, biljarten of lekker samen praten
 4. crea afdeling , waar we onze hobbies samen kunnen uit oefenen
 5. Vakantiewerking, eendag uitstappen, midweeks
 6. Linedansen
 7. Fotografie en digitale fotobewerking
 8. fietsen en wandelen
 9. Snit en naad
 10. Bloemschikken in samenwerking met Femma

OKRA richt elke week ontspanningnamiddagen aan voor alle gepensioneerden in het parochiecentrum van 13.30 tot 18.00u.

 • CHIRO

  Chiro wil de jongeren een zinvolle ,, aangename zondagnamiddag bezorgen door o.a. spel, ontspanning, gemengde samenwerking, creatieve en culturele activiteiten en voor de oudere afdelingen , de mogelijkheid tot gesprek en bezinning.