Verhuur zaal

Contactpersonen

Rademakers Luc Borkelstraat 29 2900 Schoten Tel03/658.73.31 GSM 0473 44 33 16.email

Verhuur zaal De Bruyn Anneke Ridder Walter van Havrelaan 171 2900 Schoten Tel. 03/658.06.26 GSM 0478/67.29.98. email

Deel van de zaal Prijs Opmerkingen
Grote zaal en keuken euro Weekend
Grote zaal en keuken euro Zondag's
Grote zaal vergadering euro weekdagen max. 4 uur
Kleine zaal euro Weekdagen max. 3 uur

ZAALREGLEMENT

Rookverbod :

op grond van de recentste wetgeving is het verboden te roken in alle gebouwen en lokalen van het parochiecentrum. Roken is toegelaten buiten de gebouwen en lokalen. Rokers worden gevraagd hun peuken in het daartoe voorziene recipient te werpen. Als vastgesteld wordt dat toch gerookt wordt in de lokalen zal een boete opgelegd worden van 100 €.

Aandachtspunten

De verlichtingsarmaturen in alle lokalen mogen in geen enkel geval bedekt en of versierd worden, teneinde brand te voorkomen.

De biljarten mogen nooit verplaatst worden

De brandblusapparaten moeten altijd zichtbaar en vlot bereikbaar blijven.

Gangen en nooduitgangen dienen steeds vrij te blijven.

Controleer vooral de nooduitgang richting meisjeschiro (rechts achteraan in de zaal).

Voor de deuren mogen geen versieringen aangebracht worden

Bij gebruik van het podium : er steeds op letten het podium open en toe te plooien volgens de regels van de kunst. Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige ongelukken.

Informeer u ! - Het als versiering binnenbrengen van voertuigen zoals : auto’s, caravans, boten en brandbare materialen e.d. is verboden.

De verzekering van de zaal geldt niet voor ongevallen met voorwerpen vreemd aan de zaal

Open vuur en open kaarslicht zijn verboden.

Voor de versiering van de zaal mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van de voorziene haken in de muur en koperen buizen aan de balken.

Het gebruik van nagels en vijzen is strikt verboden. Versiering, koordjes, ijzerdraad en tape moeten naderhand ook verwijderd worden . Bij gebreke hieraan zullen deze verwijderd worden op kosten van de huurder (75 €)

Zaalmateriaal en -meubilair mogen het gebouw niet verlaten.

Het is verboden flyers, prijslijsten, aankondigingen op de deuren van koeltogen en vensters binnen en buiten aan te brengen

Op verzoek van de politie van Schoten dient de huurder bij het begin van de activiteit de genodigden er op te wijzen hun wagen op een reglementaire wijze te parkeren.. M.a.w. opritten dienen vrij gehouden te worden.

Eveneens op verzoek van de politie van Schoten wordt de huurder verzocht zijn genodigden aan te manen de nachtstilte te respecteren tijdens de activiteit en bij het verlaten van de zaal.

Bij muziek mag er niet meer dan 90 decibel geproduceerd worden. Niet roepen, claxoneren, a.u.b.

Boetes op inbreuk wegens overlast zullen verhaald worden op de huurder. .

Sterke dranken zijn onderhevig aan een bijkomende tapvergunning, ten laste van de huurder

Bij het verlaten van de zaal :

Dient de huurder de zalen zuiver te maken ( vloer met borstel vegen, tafels, stoelen, toog, gasvuren, keuken). De glazen dienen afgedroogd en op de voorziene plaats gezet te worden. Bij niet naleving zal de zaal gereinigd worden op kosten van de huurder ( 100 € ). Wanneer men zaterdag de zaal huurt, dient deze volledig ontruimd te zijn voor zondag ochtend om 10 uur. De ovens in de keuken dienen ook gereinigd en ontvet te worden. Dienen de tafels in de grote zaal opnieuw geschikt te worden zoals geschetst op de tekening achter de toog: bij inbreuk wordt een vergoeding van 50 € aangerekend - 16 tafels (4x4) met telkens 4 nieuwe stoelen - eventuele tafels en stoelen uit de kleine zaaltjes terug netjes schikken (grote tafels) - alle overige tafels opgeplooid en opgestapeld in het tweede gedeelte van de zaal - alle overige stoelen, per 7 gestapeld, eveneens in het tweede gedeelte van de zaal, tegen de muur kant nooduitgang. Dienen de schuiframen gesloten te zijn.

Dienen de lichten en de vuren gedoofd te worden. De thermostaat kleine zalen: regelknop op stand “0FF” draaien. Thermostaat grote zaal op nacht zetten.

Dienen de lege drankflesjes per soort in de bakken gezet te worden

bij niet naleving

Indien de huurder wegens een duidelijk geval van overmacht de huurovereenkomst niet kan nakomen, dan wordt de waarborg, verminderd met de huurprijs van de zaal teruggestort. De huurder moet deze overmacht aantonen.

Indien de huurder wegens een andere reden de huurovereenkomst niet kan nakomen, dan wordt de waarborg niet teruggestort.

Reinigen van de zalen :

Indien de huurder de zalen onvoldoende gereinigd achterlaat, dan wordt deze door de verhuurder opgekuist en worden de kosten op de huurder verhaald. ( 100 € )

Verplicht gebruik van alle dranken voorradig in de zaal, uitgezonderd fruitsappen, aperitieven en wijnen tijdens de receptie. Op wijnen, aperitieven en fruitsappen wordt 1 €/fles stopgeld aangerekend. De hoeveelheden dienen de dag na de activiteit opgegeven te worden bij Anneke De Bruyn. Bij gebrek aan opgave zal een forfaitaire vergoeding van 50 € aangerekend worden. Ingeval wij vaststellen dat vreemde dranken worden geschonken, zal een vergoeding van 100 € worden aangerekend als schadevergoeding. De aangerekende prijzen van de dranken zijn geldig onder voorbehoud van verhoging ons opgelegd door de brouwerij. -

Kosten i.v.m. beschadiging van de zalen of meubilair worden steeds op de huurder verhaald.

Ingeval van gebruik van onze percolators, dient de koffie van de zaal afgenomen te worden – 10 €/250 gram – 1 percolator = 3 x 250 gram : +- 80 tassen koffie -

De verhuurder heeft ten allen tijde het recht de naleving van dit reglement te controleren. Alle leden van het zaalcomité St.-Filippus zijn hiertoe gemachtigd. Een lijst van de leden van het zaalcomité hangt steeds uit in de zaal.

Nutsvoorzieningen zoals gas, elektriciteit en water zullen apart aangerekend worden (volgens meterstand opgenomen bij tellen van begin- en eindstock) -

Nieuwe elektriciteitskast in gang (op slot, tel: aangebracht indien problemen) en bedieningspaneel aan toog. Wees voorzichtig en vraag uitleg indien nodig. Schade wordt verhaald op de huurder.

Verplicht gebruik van fuifgids. (Te verkrijgen bij jeugddienst St Cordulastraat 10 - 2900 Schoten tel 03/685 19 18)

Chiro lokalen zijn verboden terrein.(Alleen voor nooduitgang) ? Bij inbreuk 75 €. - Stoelen,tafels en elektriciteitgebruik uit de Chirolokalen zijn niet toegelaten.

Ons parochiecentrum beschikt over Vlarem II vergunning verleend door de Gemeente Schoten. (zie bijlage contract)

De facturen zijn betaalbaar op 14 dagen na factuurdatum. Bij geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Rekening nummer Parochiecentrum St Filippus: Belfius BE41 7895 1199 4310

Laatste aanpassing op 20/09/2013